O podjetju

KARBON, ČISTE TEHNOLOGIJE, d.o.o.
CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI
 

Družba Karbon je bila ustanovljena leta 2002 iz strani Premogovnika Velenje kot Tehnološki center čistih tehnologij uporabe premoga. V prvih letih delovanja smo se v Karbonu ukvarjali z vodenjem razvojnih projektov uplinjanja premoga, emisijsko čistejših tehnologij izrabe in zgorevanja premoga ter zajema in rabe metana. Kmalu smo se v podjetju lotili tudi aplikativnih projektov obdelave odpadkov in leta 2004 postali eden prvih centrov za razgradnjo izrabljenih motornih vozil v Sloveniji. Izkušnje ravnanja z odpadki smo nadgradili z zbiranjem in predelavo odpadkov iz industrije ter z razvrščanjem in baliranjem ločeno zbranih embalaž (kartona in folije). Pred leti smo obstoječim programom dodali še zbiranje in predelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Okoljske dejavnosti izvajamo v industrijski coni Premogovnika Velenje, kjer razpolagamo z delavnico za razgradnjo izrabljenih motornih vozil, s sortirno linijo za razvrščanje industrijskih in gradbenih odpadkov, s sortirno linijo za razvrščanje in baliranje odpadne embalaže ter s pokritimi in nepokritimi deponijskimi prostori v izmeri preko 10.000 m2 za zbiranje in skladiščenje odpadkov. Kadrovsko sodelujemo z invalidskim podjetjem HTZ I.P. d.o.o., na programih pa je v letu 2013 sodelovalo trideset zaposlenih.

Podjetje KARBON d.o.o. tudi v letu 2015 nadaljuje s prakso bonitetne odličnosti, saj je tako kot že vrsto let poprej, ponovno prejelo certifikat bonitetne odličnosti AA, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat Bonitetne Odličnosti povečini odraža podjetnikova osebnostna načela.

Bonitetno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku.

 

PODATKI O PODJETJU:

Kontaktni podatki!

KARBON, Čiste tehnologije, d.o.o.
Koroška cesta 40/a
3320 Velenje

Skrajšana oblika: Karbon d.o.o. Velenje
Osnovni kapital: 8.763 €
Ustanovitelji: PUP Velenje, d.o.o.
Št. vpisa v sodni register: 1/07685/00 Okrožno sodišče v Celju, 12.11.2002
Davčna številka: SI22536205
Matična številka: 1762982
TRR: IBAN: AT42 3900 0000 0121 3784- RAIFFEISEN LANDESBANK KARNTEN