Razgradnja izrabljenih vozil

Način razgradnje izrabljenih vozil kot koncesionirane javne službe se je z uvedbo Uredbe o izrabljenih vozilih v letu 2011 preoblikoval v sistem razširjene odgovornosti proizvajalcev motornih vozil. S tem se je področje izrabljenih vozil uskladilo z ostalimi področji, kjer je uvedena razširjena proizvajalčeva odgovornost (odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji,…). V ta namen je družba Karbon soustanovila družbo Ekomobil, ki je kot nosilec skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili prevzela odgovornosti proizvajalcev. Družba Karbon je kot obrat za razstavljanje izrabljenih vozil eden od nosilcev izvajanja skupnega načrta. Kapaciteta centra omogoča obdelavo do 10.000 vozil letno, žal pa smo v letu 2012 zbrali in razgradili le nekaj preko 1000 vozil ali 10 % od predvideno nastalih izrabljenih vozil na tem območju. Tudi na ostalih področjih v Sloveniji je situacija enaka. Lastniki izrabljenih vozil se tako v večini poslužujejo predaje vozil nepooblaščenim družbam in posameznikom in se pri tem ne zavedajo, da poleg kršenja zakonodaje ogrožajo lastno okolje.