Gospodarjenje z industrijskimi odpadki

Skladno z dovoljenji ARSO MOP za obdelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 v družbi dnevno prevzamemo v obdelavo od 50 do 100 m3 odpadkov iz gospodarstva, predvsem v obliki odpadne embalaže, odpadnega lesa in gradbenih odpadkov. Na prebiralni liniji izločimo sekundarne surovine in poskrbimo za njihovo ponovno uporabo, preostanek pa odložimo na deponijo nenevarnih odpadkov. Dejavnost smo v letu 2012 opravljali za 15 gospodarskih družb. V letu 2013 pa želimo obseg zbiranja in predelave ponuditi še drugim družbam, saj menimo, da so naše storitve konkurenčne in tehnološko ustrezne.